Maria

The river runs on and on and never returns. When I was little I often sat at this place watching the running water. Later I left to work and get married and I went to live with my children in the city. There was no time to look at the water. Now that I am old, I have come back to this house and I look again at the river, at the water that flows away from me.

De rivier loopt altijd maar door en keert nooit terug, Toen ik klein was zat ik vaak op deze plaats naar het stromend water te kijken. Later ging ik weg om te werken en te trouwen en ging ik met mijn kinderen in de stad wonen. Er was geen tijd om naar het water te kijken. Nu ik oud ben ben ik teruggekomen naar dit huis en kijk ik weer naar de rivier, naar het water dat wegstroomt van mij.