Zakaria

Everything that moves is alive. The river is moving so she lives. In my country, Iran, I walked with the river until I got tired. I lay down and asked the river if she wanted to take me. But the river did not take me, she went her own way and told me so that I too should have to go my own way.

Alles wat beweegt leeft. De rivier beweegt dus leeft zij. In mijn land, Iran, liep ik mee met de rivier tot ik moe werd. Ik ging liggen en vroeg de rivier of zij mij mee wilde nemen. Maar de rivier nam mij niet mee, zij ging haar eigen weg en vertelde mij zo dat ook ik mijn eigen weg zou moeten gaan.