Regen – Rain

Taxichauffeur in Bergen, Noorwegen

Bergen is de meest regenachtige stad in Europa.
Regen is niet negatief, regen is positief. Het maakt alles groen, laat ons voedsel groeien. Geeft ons water om te drinken en vissen om te eten. Het wast alles schoon.
Het maakt de lucht vochtig en daardoor onze huid glad en jong. De vrouwen blijven mooi door de regen. Ze hebben geen crèmes nodig uit potjes.
Ja regen is een positief ding!


Taxidriver in Bergen Norway

Bergen is the rainiest city in Europe.
But rain is not negative, rain is positive, It makes everything green, makes our food grow.
Gives us water to drink and fish to eat. It washes everything clean.
It makes the air moist and therefore our skin smooth and young. Women stay beautiful because of the rain, they don’t need creams from jars.
Yes rain is a positive thing!

Maria

The river runs on and on and never returns. When I was little I often sat at this place watching the running water. Later I left to work and get married and I went to live with my children in the city. There was no time to look at the water. Now that I am old, I have come back to this house and I look again at the river, at the water that flows away from me.

De rivier loopt altijd maar door en keert nooit terug, Toen ik klein was zat ik vaak op deze plaats naar het stromend water te kijken. Later ging ik weg om te werken en te trouwen en ging ik met mijn kinderen in de stad wonen. Er was geen tijd om naar het water te kijken. Nu ik oud ben ben ik teruggekomen naar dit huis en kijk ik weer naar de rivier, naar het water dat wegstroomt van mij.

Zakaria

Everything that moves is alive. The river is moving so she lives. In my country, Iran, I walked with the river until I got tired. I lay down and asked the river if she wanted to take me. But the river did not take me, she went her own way and told me so that I too should have to go my own way.

Alles wat beweegt leeft. De rivier beweegt dus leeft zij. In mijn land, Iran, liep ik mee met de rivier tot ik moe werd. Ik ging liggen en vroeg de rivier of zij mij mee wilde nemen. Maar de rivier nam mij niet mee, zij ging haar eigen weg en vertelde mij zo dat ook ik mijn eigen weg zou moeten gaan.